Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2017

karr4mba
Właśnie to lubię w zdjęciach. Są dowodem, że kiedyś, choćby przez chwilę, wszystko układało się po naszej myśli.
— Jodi Picoult
Reposted frompensieve pensieve viaiga-xvl iga-xvl

July 09 2015

karr4mba
Okazałeś się być najlepszą rzeczą jakiej nigdy nie miałam.
— 21.54
Reposted bywasdtobuildahomeamericanozapominanieNatalcynkaodnowaalliwantisyoudagmarakcompletelydifferentihaveitintheasspersona-non-grataladydreamerRybciaaaazazelwhatkatefeel
karr4mba
Nie jestem gadułą. Chyba że złapię z kimś kontakt, wtedy dostaję słowotoku.
— Marek Bukowski
Reposted fromsafeway safeway viatobuildahome tobuildahome
karr4mba

Wyborów dokonuje się w kilka sekund, a ich skutków doświadcza się przez resztę życia.

karr4mba
karr4mba

CHCIAŁABYM CI COŚ TAKIEGO ZROBIĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ BEZE MNIE ŻYĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ O MNIE ZAPOMNIEĆ. 

— J. Sosnowski
Reposted fromoutcat outcat viabarcalledheaven barcalledheaven
karr4mba
Bo jeśli kochało się jakąś osobę raz w życiu, to zawsze będzie się do niej coś czuło.
— Bezimienna
karr4mba
Boję się. Boję się bardzo. Zawsze się bałam, że ludzie, których pokocham, odejdą. Że nie zasługuję na nich, na ich uwagę, zainteresowanie, obecność. Że jestem tylko, nic nieznaczącym, epizodem w ich życiu. Bo przecież mnie nie można lubić. Ja siebie nienawidzę i nie jestem w stanie uwierzyć, że ktoś, kiedyś mógłby pomyśleć: "Dobrze, że ona jest".
— (nie tylko) 212
karr4mba
1000 948e 400
Reposted fromGodislove Godislove viadobrebopolskie dobrebopolskie
8196 bd3e 400
Reposted fromdeviate deviate viateraz teraz
karr4mba
9316 bf2a 400
Jeszcze jeden...
Reposted fromnivea nivea viaayati ayati
karr4mba
Nienawidzę milczenia, nie odzywania się do siebie, nie pisania. To jest gorsze niż zakończenie znajomości.
Reposted fromxalchemic xalchemic viateraz teraz
karr4mba

"- Halo, halo, kochanie, chciałbym ci powiedzieć, że dziś bez zmian. Jest tak jak wczoraj, jak przedwczoraj i trzy dni temu. Ledwo otworzyłem oczy i już tęsknię".

— Piotr Adamczyk
karr4mba
Stęskniłem się za tobą... A ty jak gdyby nigdy nic, jak gdyby mnie nie było 
— J.Borszewicz "Mroki"
7981 38bc 400
karr4mba
Każdy z nas stracił kogoś, kto powinien być teraz obok.
Reposted fromiamstrong iamstrong viayouaresonaive youaresonaive
karr4mba

Nig­dy nie miej skru­pułów po­wie­dzieć mężczyźnie, co o nim myślisz. Mężczyżni są ok­ropnie za­rozu­miali. I tak nie uwierzą, jeśli się mówi o nich coś niepochlebnego. 


— Agatha Christie
Reposted fromButWhy ButWhy viayouaresonaive youaresonaive

July 08 2015

karr4mba
8932 9147 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabadhaven badhaven
karr4mba
3135 eb96 400
Reposted frommartynkowa martynkowa viabadhaven badhaven
karr4mba
czy w czasie mojej wędrówki przez piekło będzie trzymał mnie za rękę?
— Anais Nin Dziennik 1931-34
Reposted frombeinthe beinthe viacytatyzksiazek cytatyzksiazek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl