Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

karr4mba
9316 bf2a 400
Jeszcze jeden...
Reposted fromnivea nivea viaayati ayati
karr4mba
Nienawidzę milczenia, nie odzywania się do siebie, nie pisania. To jest gorsze niż zakończenie znajomości.
Reposted fromxalchemic xalchemic viateraz teraz
karr4mba

"- Halo, halo, kochanie, chciałbym ci powiedzieć, że dziś bez zmian. Jest tak jak wczoraj, jak przedwczoraj i trzy dni temu. Ledwo otworzyłem oczy i już tęsknię".

— Piotr Adamczyk
karr4mba
Stęskniłem się za tobą... A ty jak gdyby nigdy nic, jak gdyby mnie nie było 
— J.Borszewicz "Mroki"
7981 38bc 400
karr4mba
Każdy z nas stracił kogoś, kto powinien być teraz obok.
Reposted fromiamstrong iamstrong viayouaresonaive youaresonaive
karr4mba

Nig­dy nie miej skru­pułów po­wie­dzieć mężczyźnie, co o nim myślisz. Mężczyżni są ok­ropnie za­rozu­miali. I tak nie uwierzą, jeśli się mówi o nich coś niepochlebnego. 


— Agatha Christie
Reposted fromButWhy ButWhy viayouaresonaive youaresonaive

July 08 2015

karr4mba
8932 9147 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabadhaven badhaven
karr4mba
3135 eb96 400
Reposted frommartynkowa martynkowa viabadhaven badhaven
karr4mba
czy w czasie mojej wędrówki przez piekło będzie trzymał mnie za rękę?
— Anais Nin Dziennik 1931-34
Reposted frombeinthe beinthe viacytatyzksiazek cytatyzksiazek
7839 48f3 400
Reposted fromapkinesis apkinesis viamegara megara
karr4mba
5992 5d21 400
karr4mba
Nikt nie jest zaz­dros­ny o ko­goś, na kim mu nie zależy.  
— Rouge
Reposted fromwelovekate welovekate viakarrlajn karrlajn
karr4mba
Kocham swoje wspomnienia... Kocham je za to, że wszyscy w nich żyją. Wszyscy tam są...
— Swietłana Aleksijewicz, "Czasy seconhand"
Reposted from1923 1923 viakarrlajn karrlajn
karr4mba
Nieobecność nie oznacza przecież zapomnienia.
— Lauren Brooke "Rozstania i powroty"
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada viakarrlajn karrlajn
karr4mba
Wszyscy jesteśmy tu wariatami, więc zrób sobie kolejną herbatę.
— Stephen King "Czarna bezgwiezdna noc"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viacytaty cytaty
karr4mba
Nie mam już siły żebrać o Twoją uwagę.
— moje
Reposted fromyougurtway yougurtway vialike-a-star like-a-star
karr4mba

Zastanów się nad tym, co mi kiedyś mówiłeś i nad tym, co teraz robisz.

Reposted frommdjg mdjg vialike-a-star like-a-star
karr4mba
Okazuje się, że tydzień mogę bez ciebie wytrzymać, od biedy dwa, ale potem to już zaczynają mnie boleć te wszystkie miejsca, którymi cię nie czuję.
— Piotr Adamczyk
karr4mba
Będziemy mijać się bez gestu i bez słowa, niepamiętając, że przez krótki czas kochaliśmy się na zawsze...
— W. Szymborska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl