Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 08 2017

karr4mba

skoro nic nie czujesz to czemu tak patrzysz?

Reposted fromdorothi dorothi viakomplikacja komplikacja
karr4mba
Jeżeli w miarę upływu czasu czujesz się coraz bardziej zakochany, czujesz się jednocześnie coraz słabszy. A do tego nie wolno ci dopuścic.
— ''wrócę po Ciebie''
Reposted fromSalute Salute viacytaty cytaty

March 07 2017

karr4mba
Pozbierać się jest dziesięć razy trudniej, niż rozsypać.
— Suzanne Collins
Reposted frominpassing inpassing viacytatyzksiazek cytatyzksiazek
karr4mba
Do najprzyjemniejszych momentów w życiu należą te, kiedy nie możesz przestać się uśmiechać po spotkaniu lub rozmowie.
— Stephen King
Reposted fromherside herside viacytatyzksiazek cytatyzksiazek
karr4mba
5094 a03f 400
Coben "Zachowaj spokój" 
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek

March 01 2017

karr4mba
6355 54db 400
Reposted fromkatalama katalama viakomplikacja komplikacja
karr4mba
karr4mba
Jeśli jesteś smutna, nałóż więcej szminki i atakuj.
— Coco Chanel
Reposted fromflorentyna florentyna vianivea nivea
karr4mba
5735 038c 400
Reposted fromimyours imyours viainsanedreamer insanedreamer
karr4mba
3557 b79d 400
Reposted fromimyours imyours viaczarnylistopad czarnylistopad

February 21 2017

karr4mba
Właśnie to lubię w zdjęciach. Są dowodem, że kiedyś, choćby przez chwilę, wszystko układało się po naszej myśli.
— Jodi Picoult
Reposted frompensieve pensieve viaiga-xvl iga-xvl

July 09 2015

karr4mba
Okazałeś się być najlepszą rzeczą jakiej nigdy nie miałam.
— 21.54
Reposted byamericanozapominaniewasdtobuildahomeNatalcynkaiammistakealliwantisyoudagmarakcompletelydifferentforgoodandforbadpersona-non-grataladydreamerRybciaaaazazelwhatkatefeelazazel
karr4mba
Nie jestem gadułą. Chyba że złapię z kimś kontakt, wtedy dostaję słowotoku.
— Marek Bukowski
Reposted fromsafeway safeway viatobuildahome tobuildahome
karr4mba

Wyborów dokonuje się w kilka sekund, a ich skutków doświadcza się przez resztę życia.

karr4mba
karr4mba

CHCIAŁABYM CI COŚ TAKIEGO ZROBIĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ BEZE MNIE ŻYĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ O MNIE ZAPOMNIEĆ. 

— J. Sosnowski
Reposted fromoutcat outcat viabarcalledheaven barcalledheaven
karr4mba
Bo jeśli kochało się jakąś osobę raz w życiu, to zawsze będzie się do niej coś czuło.
— Bezimienna
karr4mba
Boję się. Boję się bardzo. Zawsze się bałam, że ludzie, których pokocham, odejdą. Że nie zasługuję na nich, na ich uwagę, zainteresowanie, obecność. Że jestem tylko, nic nieznaczącym, epizodem w ich życiu. Bo przecież mnie nie można lubić. Ja siebie nienawidzę i nie jestem w stanie uwierzyć, że ktoś, kiedyś mógłby pomyśleć: "Dobrze, że ona jest".
— (nie tylko) 212
karr4mba
1000 948e 400
Reposted fromGodislove Godislove viadobrebopolskie dobrebopolskie
8196 bd3e 400
Reposted fromdeviate deviate viateraz teraz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl